Toolkit Aandachtsfunctionaris Meldcode

Wanneer u meer wilt weten over bijvoorbeeld:

  • Signalen van kindermishandeling
  • Achtergrond informatie over huiselijk geweld
  • Stappenplan van de meldcode
  • Opzet van een teambijeenkomst over ouderenmishandeling
  • Goede voorbeelden van andere instellingen

Dan kunt u terecht op de website toolkit aandachtsfunctionaris meldcode 2016 Op de toolkit 2016 vindt u 289 relevante documenten die gratis zijn te downloaden en te gebruiken!

De website is gemaakt door het Noord Hollands Trainers Collectief in opdracht van de gemeente Amsterdam.