Wist u dat…

Huidig coaching-klimaat in Nederland

Een jaar of tien geleden begon de opmars van het coachen in Nederland en momenteel zijn er om en nabij de 22.000 coaches zijn in Nederland. Dat aantal neemt nog steeds toe. Maar ook het aantal werknemers dat gebruik maakt van een coach neemt toe.

Een definitie

De literatuur is niet eenduidig over een definitie van coaching. Coaching is een Engelse term die voor veel verschillende begeleidingsvormen gebruikt wordt. Synoniemen van die begeleidingsvormen zijn onder andere supervisie, mentoring, counseling en therapie.

Leuk weetje

  • Coach is het Franse en later (rond 1500) Engelse woord voor een wagen om mensen te transporteren van de ene naar de andere plaats. Het besturen van een koets werd coaching genoemd.
  • Rond 1840 werd het woord coach voor het eerst gebruikt bij de universiteit van Oxford Engeland, om een een privé-leraar aan te duiden die studenten voorbereidde op een tentamen.
  • In 1889 wordt de term voor het eerst genoemd in de sportwereld om iemand die een roeiteam begeleidde aan te duiden.
  • In de jaren van ’80 van de vorige eeuw werd het woord coaching geïntroduceerd in het zakelijke spraakgebruik.
  • In 1988 was coaching ingeburgerd.

(Bron: Wikipedia)

MeerMogelijkheden coaching

En in 2008 ontstond MeerMogelijkheden coaching!