Methodieken

Belbin Teamrollen

Een model dat kan worden gebruikt om het gedrag van één teamlid te beschrijven en te analyseren in relatie tot een ander lid van het team.

Incidentmethode

De incidentmethode is een zeer eenvoudige en redelijk strak gestructureerde methode, die bedoeld is om een casus (incident) met collega’s in een groep te bespreken.

Johari Window

Een model dat mensen helpt om hun communicatie beter te begrijpen.

Kernkwadranten

Een veelgebruikt model om de eigenschappen te beschrijven die bij een persoon horen.

Leercyclus van Kolb

Een model om leerstijlen in kaart te brengen.

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP)

NLP beschrijft de dynamiek tussen ons brein (neuro) en taal (linguïstiek) en hoe hun interactie emoties en gedrag beïnvloedt.

Oplossingsgericht coachen

Bij oplossingsgericht coachen ligt de nadruk op het vinden van de hulpvraag en op het analyseren wat al goed gaat.

Reflectiecyclus van Korthagen

Een model om de verschillende fases van leren te onderscheiden.

Roos van Leary

Een gangbaar communicatiemodel dat een typering van acht verschillende gedragsstijlen aangeeft en verklaart hoe zij elkaar beïnvloeden.

Stad van Axen

Een methodiek om sociale vaardigheden in kaart te brengen.

Thema Gecentreerde Interactie (TGI)

Dit is een methode voor het leidinggeven aan groepen en teams die levendigheid en creativiteit in samenwerkings- en leerprocessen bevordert.

Vijf-stappen methode

Intervisie aan de hand van de volgende vijf stappen: Vraagintroductie, Probleemverkenning, Probleemdefinitie, Advisering, Evaluatie.

Voice Dialoque

Een methode waarbij je in gesprek gaat met jezelf: welke stemmen heb je in je en naar welke luister je?