Samenwerking

Samenwerken met anderen is niet alleen inspirerend, maar ook zinvol. Ik vind het belangrijk om kennis uit te wisselen en te sparren met experts uit de sector van de opdrachtgever. Bovendien weten twee meer dan één.

Met de volgende partners werkt MeerMogelijkheden veelvuldig samen:

 praten met kinderen Trainingen over praten met kinderen over kindermishandeling geef ik graag samen met Marike van Gemert van de Academie voor praten met kinderen
pieta_verhoeven Pieta Verhoeven, senior mediator en trainer. Samen met MeerMogelijkheden geeft zij trainingen conflictmanagement
  Voor de Jeugdzorgacademie geef ik met veel plezier de training De gedragswetenschapper: coaching, consultatie en werkbegeleiding
NHTC Samenwerkingsverband aanpak kindermishandeling met trainers Edwin Herzberg en Anja Dijkhuis
BRight GGZ Jeug en Gezin Amsterdam Lennie Staats, psychotherapeut/klinisch psycholoog werkzaam bij BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam. Samen geven wij de training Handelen bij (een vermoeden van) seksueel misbruik voor het Steunpunt Seksueel Geweld Amsterdam (SSGA) van de GGD in Amsterdam.
dewebbouwmeester Peter Bouwmeester van De Webbouwmeester verzorgt deze website.