Intervisie

Vakgenoten herkennen elkaars dilemma’s en struikelblokken vaak: elke hulpverlener heeft weleens een lastige klant, in elk team is weleens een conflict en alle managers worstelen weleens met de mate waarin ze sturing moeten geven. Het is niet alleen verademend, maar ook heel zinvol om daarover met een groep mensen met een vergelijkbare functie te praten. Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers collega’s vragen om mee te denken over persoons- en functiegebonden vraagstukken en knelpunten in het werk. Niet het aandragen van oplossingen, maar het stellen van vragen staat centraal. Intervisie versterkt de professionaliteit en kwaliteit van het werk, vergroot het werkplezier en stimuleert de persoonlijke groei van de medewerkers.

Vorm: 5 tot 7 bijeenkomsten van 2 uur
Locatie: op locatie
Methodieken: Vijf-stappen methode, Thema Gerichte Interactie (TGI) en incidentmethode