Specialisaties

Trainingen in werken met methodieken

 • Insights Discovery
 • Voice Dialoque
 • Oplossingsgericht werken&coachen
 • Motiverende gespreksvoering
 • Verschillende intervisiemethodieken: TGI, Vijfstappenmodel en de Incidentmethode

Vergadertechnieken

 • Effectief vergaderen
 • Voorzitten van bijeenkomsten
 •  Verbeteren van de aanspreekcultuur

Conflictmanagement

 • Conflictmanagement voor leidinggevenden
 • Conflictmanagement voor trainers en coaches

Inhoudelijke Trainingen

Door mijn jarenlange ervaring als orthopedagoog en coach binnen de GGZ, de gehandicaptenzorg en de jeugdzorg, heb ik veel ervaring met het geven van de volgende trainingen:

 • De gedragswetenschapper als coach
 • Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Train de trainers aanpak kindermishandeling
 • Gespreksvoering met ouders en kinderen bij een vermoeden van kindermishandeling en seksueel misbruik
 • Normale seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren
 • Signaleren en handelen bij een vermoeden van seksueel misbruik