Privacy

Privacyverklaring

MeerMogelijkheden vindt privacy belangrijk en gaat zorgvuldig met je gegevens om. In deze privacyverklaring staat toegelicht welke gegevens we verzamelen en waarom, hoe we met die gegevens omgaan en hoe je ze zelf kunt inzien, wijzigen of verwijderen.

1. Welke gegevens verzamelen we en waarom?

 • Als je belt of mailt voor informatie of een offerte geef je ons meestal je naam, telefoonnummer en/of mailadres. Die zijn nodig om je van dienst te kunnen zijn met trainingen of als spreker en met informatie daarover.
 • Wanneer je deelneemt, kun je inschrijven via de website van MeerMogelijkheden. We vragen je dan om de volgende gegevens in te vullen: voornaam, achternaam, organisatie, functie, email, telefoonnummer en er is ruimte voor nog extra vragen of opmerkingen. Deze informatie hebben we nodig om je een factuur en praktische informatie over de training toe te kunnen sturen. Je telefoonnummer vragen we om je te kunnen benaderen als er iets onduidelijk is of als de training op het laatste moment plotseling niet door kan gaan.
 • Daarna ontvang je van ons een bericht of je kan deelnemen aan de training. Wanneer je kunt deelnemen vragen we je om je leerwensen en een geanonimiseerde lastige situatie uit jouw dagelijkse praktijk in te leveren. Op die manier kunnen we de training afstemmen op de leerwensen en dilemma’s uit de praktijk van de deelnemers.
 • Als je na afloop van een training accreditatiepunten wenst te ontvangen ten behoeve van je beroepsregistratie bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd, vragen we je voor- en achternaam, je mailadres en je SKJ-registratienummer, zodat we jouw punten kunnen uploaden bij SKJ en we je erover kunnen informeren als dat wel/niet is gelukt.
 • We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals je Burgerservicenummer, geboortedatum of medische gegevens.
 • Op onze website gebruiken we geen cookies om je gangen na te gaan.
 • We verkopen nooit gegevens door aan anderen.

 

2. Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

MeerMogelijkheden behandelt alle gegevens die we van je ontvangen vertrouwelijk. We bewaren je gegevens enkel zo lang als nodig is om je goed van dienst te kunnen zijn:

 • De wet schrijft voor dat we onze administratie en bijbehorende factuurgegevens 7 jaar bewaren.
 • Als je jouw leerwensen hebt gemaild voor een training, bewaren we die totdat het trainingstraject is afgelopen. Daarna wissen we de mails.
 • Zodra we de accreditatiepunten van een groep deelnemers hebben geüpload bij SKJ, verwijderen we de presentielijst waarop de daarvoor benodigde gegevens staan.
  We delen jouw gegevens alleen met anderen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van ons werk of om te voldoen aan onze wettelijke plichten. MeerMogelijkheden deelt gegevens met:
 • onze virtual assistent die onder andere facturen en toekenning SKJ- punten in orde maakt;
 • de freelance-trainer die de training geeft die jij volgt;
 • onze accountant;
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (beroepsregistratieregister).

Met al deze partijen hebben we indien van toepassing verwerkersovereenkomsten afgesloten om te garanderen dat ze jouw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen.

3. Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Klopt er iets niet of lukt het niet om je gegevens te wijzigen of te verwijderen? Neem dan contact op via administratie@meer-mogelijkheden.nl en we maken het voor je in orde.

Ook (overige) vragen, opmerkingen en feedback horen we graag van je. Mocht je er aanleiding toe zien, dan kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en/of een klacht indienen. Zie hiervoor het Klachtenreglement.

Zaandam, laatste update: mei 2021.