Voice Dialogue

Tijdens individuele coaching maak ik veel gebruik van Voice Dialogue. Dit is een methodiek om bij vraagstukken of dilemma's te onderzoeken wat jouw innerlijke stemmen te zeggen hebben over dit vraagstuk of dilemma. Lees verder »

Voice Dialogue gaat uit van het idee dat je als mens uit verschillende kanten, delen of subpersonen bestaat. Deze subpersonen kijken allemaal met andere ogen naar de wereld. Ze houden er verschillende gewoonten op na en hebben anderen gevoelens en gedachten. Sommige van die subpersonen zijn dagelijks in ons aan het woord en hebben veel invloed op hoe we ons gedragen.  Andere kanten zijn in de loop van ons leven op de achtergrond geraakt of uit onze persoonlijkheid verbannen. Elke subpersoon heeft een eigen stem, eigen verlangens of angsten. En elke subpersoon heeft een belangrijke en vaak beschermende functie in ons leven.

Voice Dialogue is voor mij een verrassende, avontuurlijke en niet (ver) oordelende methodiek die vaak in korte tijd tot diepgaande inzichten en blijvende resultaten leidt. Je gaat daarbij niet op zoek gaat naar wat er  ‘fout’ is en verbeterd moet worden maar naar wat er is.

Nieuwsgierig geworden? Je kunt nu 1 of meerdere sessies boeken, https://www.meer-mogelijkheden.nl/coaching/individueel/